Får man innkalling til hjertesjekken av fastlegen sin?

– Det beste er å selv ta kontakt med fastlegen sin og bestille en time for hjertesjekk.

Hva skjer når man kommer til timen?

– De eneste testene du må ta er en blodtrykksmåling og en blodprøve. Legen bruker en risikokalkulator som heter NORRISK 2 og som ligger åpent tilgjengelig på NHI sine nettsider.

Her fyller legen inn resultatene fra testene, samt kjønn, alder, røykestatus og om man tar blodtrykkssenkende medisin.

– Jeg vil også se på sykehistorien til pasienten og høre om eventuell hjertesykdom i slekten.

Kalkulatoren gir deg et prosenttall som viser risikoen for hjerte- og karsykdommer de neste 10 årene.

Hva slags prosent må man ha for at det er en risiko?

– Prosenten skal tolkes, og her har også NHI en egen veiledning for legene. 

Blant annet ser man på aldersgrupper. Er du for eksempel i aldersgruppen 45-55 år, kommer du i høyrisikosonen om du får 5 prosent eller mer. Er du derimot mellom 65-74 år, kommer du i høyrisikosonen først om du har 15 prosent eller mer.

Deretter er det tilleggsfaktorer som fastlegen skal vurdere, og det er her leddgikt og annen revmatisk sykdom kommer inn. Prosenttallet som kalkulatoren gir skal ganges med 1,4 for de som har leddgikt.

Kalkulatoren vurderer risikoen 10 år fram i tid. Betyr det at man ikke trenger å sjekke seg før om 10 år igjen?

– Nei, jeg vil anbefale personer som har en form for økt risiko, som leddgikt, å teste seg hvert eller annethvert år. Blodtrykket kan endre seg, og man blir eldre, slik at disse verdiene er ikke konstante.

Hvis det viser seg at en pasient har økt risiko, hvordan formidler du svaret?

– Jeg avtaler som oftest en gjennomgang allerede når testen utføres, enten om det er på telefon eller en ny time. Hvis resultatet viser økt risiko, går vi igjennom resultatet sammen og snakker om hva slags forebyggende tiltak som bør settes i gang, både fra pasientens side og fra min.

Røykeslutt, kostholdsendringer og fysisk aktivitet er viktig. Men det kan også være nødvendig med medisiner. Det blir tett oppfølging i starten for å sikre at verdiene kommer på rett nivå.